LOIMAAN VESI

Tervetuloa Loimaan Veden www-sivuille

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa.Metsämaan vesijohtoverkosto, 28.7.2016
Metsämaan vesijohtoverkosto, 26.7.2016
Metsämaan vedenottamon raakavedestä löytyi pieni määrä koliformisia bakteereita, 25.7.2016
Loimaan Vesi käännetyn arvonlisäveron piirissä, 28.4.2011


 

Vessasta vesistöön
Postiosoite: PL 113, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 2, Loimaa
Toimisto avoinna: ma–pe klo 9–15
Sähköposti: loimaanvesi@loimaa.fi 
Faksi: 02 761 2601
Puhelinnumerot: ks. Yhteystiedot