LOIMAAN VESI

Tervetuloa Loimaan Veden www-sivuille

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa.Hulmin kaupunginosan jätevesiviemäreiden saneeraus, 29.8.2019
Loimaan Vesi käännetyn arvonlisäveron piirissä, 28.4.2011


 

Vessasta vesistöön
Postiosoite: PL 113, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 2, Loimaa
Toimisto avoinna: ma–pe klo 9–15
Sähköposti: loimaanvesi@loimaa.fi 
Faksi: 02 761 2601
Puhelinnumerot: ks. Yhteystiedot