LOIMAAN VESI

Tervetuloa Loimaan Veden www-sivuille

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa.
Varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä, 20.5.2020
Desinfioivat puhdistusliinat ja kosteuspyyhkeet voivat tukkia viemärin, 31.3.2020
LOIMAAN VEDEN TOIMISTO SULJETTU TOISTAISEKSI, 17.3.2020
Loimaan Vesi käännetyn arvonlisäveron piirissä, 28.4.2011


 

Vessasta vesistöön
Postiosoite: PL 113, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 2, Loimaa
Toimisto avoinna: ma–pe klo 9–15
Sähköposti: loimaanvesi@loimaa.fi 
Faksi: 02 761 2601
Puhelinnumerot: ks. Yhteystiedot