LOIMAAN VESI

Tervetuloa Loimaan Veden www-sivuille

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa.
VESINÄYTE PUHDAS, VEDEN KEITTOKEHOTUS POISTETTU WAURIONKADUN JA ESTERINKADUN KIINTEISTÖILTÄ 27.11.2023 klo 13.50, 24.11.2023
KORJAUSTYÖ VALMIS, VEDEN KEITTOKEHOTUS WAURIONKADUN JA ESTERINKADUN KIINTEISTÖILLE Runkovesijohdon korjaus Turuntien ja Asemakadun risteys, päivitetty 24.11.2023, klo 13.50, 24.11.2023
KORJAUSTYÖ VALMIS, VEDEN KEITTOKEHOTUS ANNETAAN WAURIONKADUN JA ESTERINKADUN KIINTEISTÖILLE. Runkovesijohdon korjaus Turuntien ja Asemakadun risteys, päivitetty 24.11.2023, klo 9.00, 24.11.2023
KORJAUSTYÖ JATKUU, Runkovesijohdon korjaus Turuntien ja Asemakadun risteys, päivitetty 22.11.2023, klo 11.00, 22.11.2023
KORJAUSTYÖ JATKUU ENNAKOITUA PIDEMPÄÄN, Runkovesijohdon korjaus Turuntien ja Asemakadun risteys, päivitetty 21.11.2023, klo 10.50, 21.11.2023Postiosoite: PL 113, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Puhdistamonkatu 7, Loimaa
Toimisto avoinna: ma–pe klo 9–15
Sähköposti: loimaanvesi@loimaa.fi 
Puhelinnumerot: ks. Yhteystiedot