LOIMAAN VESI

Tervetuloa Loimaan Veden www-sivuille

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa.
Rankkasade sai viemärit tulvimaan, 29.8.2023
Runkojätevesiviemärin saneeraus Nahinlahdentie-Hirvikoskentie, 16.8.2023
Virttaan taajama-alueen viemäröinti 26.6.-30.11.2023, 20.6.2023
Varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä, 20.5.2020
Desinfioivat puhdistusliinat ja kosteuspyyhkeet voivat tukkia viemärin, 31.3.2020Postiosoite: PL 113, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Puhdistamonkatu 7, Loimaa
Toimisto avoinna: ma–pe klo 9–15
Sähköposti: loimaanvesi@loimaa.fi 
Puhelinnumerot: ks. Yhteystiedot