Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojen käsittelyssä. Siihen sisältyy oikeudet tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto. Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

Tietoturvallisuuden tarkoitus on suojata tietoaineisto (sähköinen, paperi, puhe) ja tietojärjestelmät. Tietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on siihen oikeus, silloin kun he niitä tarvitsevat ja tieto on oikeassa muodossa eikä ole muuttunut hallitsemattomasti. Tietoturvallinen toiminta on yksi tietosuojan toteuttamisen keinoista.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteesta ilmenee kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä kyseisen rekisterin osalta, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Tietosuojaselosteessa on lisäksi tiedot, mitä oikeuksia henkilöllä on rekisterin sisältämiin tietoihin ja miten hän voi oikeuksiaan käyttää.

Loimaan Vesi -liikelaitoksen rekisterit:

Asianhallintajärjestelmä

Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmä

Ostoreskontran toimittajatietorekisteri

Palvelussuhdetietorekisteri

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Vesi- ja viemärihuollon asiakastietorekisteri

Omat rekisteritiedot

Haluatko tarkistaa, oikaista, siirtää tai poistaa omia rekisteritietojasi? Täytä alla olevista lomakkeista oikea vaihtoehto koskien omia tietojasi ja toimita se henkilökohtaisesti Loimaan kaupungintalolle, Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa. Lomakkeen luovutuksen yhteydessä on aina todistettava henkilöllisyys.

Lomakkeet:

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö