Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 18.6.2024. Seloste koskee Loimaan Veden verkkosivustoa osoitteessa loimaanvesi.fi 

Loimaan Vesi pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tätä toteutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Loimaan Veden verkkosivusto on julkaistu 25.3.2024 ja seloste on laadittu 18.6.2024. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon. Seuraava auditointi tehdään syyskuussa 2024 ja seloste tullaan päivittämään viimeistään marraskuussa 2024.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Loimaan Veden verkkosivusto noudattaa pääosin saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa on tavoiteltu AA-tasoa.

Poikkeamat saavutettavuudessa

Loimaan Veden verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 18.6.2024 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Loimaan Veden kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2024 aikana sähköisen lomakejärjestelmän hankinnan yhteydessä.

Muita 18.6.2024 havaittuja poikkeamia:

  • Sivuilla on muutamia samansisältöisiä tekstilinkkejä, jotka vievät eri paikkoihin. Näitä ovat esimerkiksi etusivun Yhteystiedot-linkit, nostojen Lue lisää -linkit ja artikkelilistausten Katso kaikki -linkit.
  • Videoista, jotka on tuotettu ennen vuotta 2024 tai sen aikana, voi puuttua tekstitys.

Palaute ja yhteystiedot

Loimaan Veden verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi tai puhelimitse 02 76 110 (Loimaan kaupungin vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Valvonta

Mikäli et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa tai olet saanut Loimaan Veden saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä tarvittaessa sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivustolla Saavutettavuusvaatimukset.fi on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)