Tietoa meistä

Loimaan Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on kilpailukykyisesti, tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen, huolehtia toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijohtojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston päättämässä laajuudessa. Loimaan Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena kuntalaissa mainitun ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti. Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy vesihuoltoliikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.