Loimaan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueet

Toiminta-alueista määrätään vesihuoltolaissa.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaisesti vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä alueella olevaan vesihuoltoverkostoon.

Liittymisvelvollisuuteen voi hakea ympäristösuojeluviranomaiselta vapautusta kts. vesihuoltolaki kohta 10 §.

Toiminta-alue_Alastaro (pdf)

Toiminta-alue_Hirvikoski (pdf)

Toiminta-alue_Loimaa (pdf)

Toiminta-alue_Mellilä (pdf)

Toiminta-alue_Moottorirata (pdf)

Toiminta-alue_Virttaa (pdf)

Toiminta-alue_yhtenäiskartta (pdf)