Useimmin kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivulle meiltä useimmin kysyttyjä kysymyksiä.

 • Vuotavat kalusteet?
  • Vuotavat hanat ja wc:t voivat aiheuttaa vesilaskuun suuren lisäyksen. Vuodot kannattaa korjata tai korjauttaa välittömästi. Esimerkiksi jo vähänkin vuotava wc voi nostaa vedenkulutusta 1 m3/vrk, joka on 365 m3/v eli jätevesimaksun kanssa yhteensä yli 1 000 €/v!
 • Vettä ei tule?
  • Asuessasi kerros- tai rivitalossa, ensin kannattaa selvittää kiinteistön huoltomieheltä, tehdäänkö talossa korjaustöitä, joiden vuoksi veden tulo olisi katkaistu.
  • Asuinalueella saatetaan myös tehdä vesijohtotöitä. Jos katkoksesta ei ole ilmoitettu, se ei todennäköisesti kestä kauaa. Mikäli vesikatkos on kestänyt pitkään ilman, että asiasta on tiedotettu, ota yhteys Loimaan Veden vikailmoitukseen.
 • Miksi keväällä uutisoidaan enemmän putkirikoista kuin syksyllä?
  • Kevättalven lämpötilavaihtelut saattavat vaikuttaa voimakkaasti putkistoihin. Roudan vaikutukset pitää huomioida jo viemärin, vesijohdon tai kaivon rakennusvaiheessa.
  • Sijoittamisessa pitää huolehtia, että niin vesijohdot kuin viemärit on maassa routakerroksen alapuolella jäätymisen estämiseksi. Meillä on ollut poikkeuksellisen kylmiä talvia, joten routa voi ulottua todella syvälle. Roudan syvyys vaihtelee paikasta toiseen, esimerkiksi auratuilla teillä ja pihoilla routa tunkeutuu syvemmälle kuin lumipeitteisillä alueilla.
  • Jos vesijohdon sijoitusta ei pystytä laittamaan roudattomaan syvyyteen, pitää huolehtia lämmityksestä tai jäätymisen estävästä eristyksestä.
  • Routa saattaa aiheuttaa muitakin ongelmia kuin jäätymistä. Vesijohdot ja viemärit voivat liikkua roudan takia, jolloin niihin saattaa tulla vuotoja. Jos vesijohtoon tulee vuoto, se voi aiheuttaa veden likaantumisen ja pahimmillaan vesiepidemian. Siksi on erittäin tärkeää tarkkailla ympäristöä vuotojen osalta, sillä vuotava viemäri saattaa vaarantaa pohjaveden laadun.
  • Myös kaivon rakenteet saattavat liikkua roudasta johtuen. Routa voi esimerkiksi siirtää ylimpiä kaivonrenkaita pois paikoiltaan. Tällaisissa tapauksissa kaivoon voi päästä pintavettä renkaiden välistä. Kaivoa rakennettaessa riittävä routasuojaus on huomioitava.
 • Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?
  • Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.
 • Mitä tehdä, kun hanavesi o​​n ajoittain ruskeaa?
  • Jos vesi on ruskeaa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia tai kunnes vesi on kirkasta.
  • Jos juoksutuksen jälkeen vesi ei ole väritöntä ja kirkasta, ota yhteyttä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon. Häiriön aikana pitäisi katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähtäisiin, onko taloon tulevassa vedessä vikaa.
  • Useimmiten veden ruskea väri johtuu talon putkistosta irtoavasta rautasakasta. Toisinaan ruostetta voi joutua veteen vesijohtoverkoston korjaustöiden ja vedenjakelukatkosten aikana. 
  • Ruoste voi liata pyykkiä ja tukkia hanojen poresuuttimia. Jos pyykinpesukone on päällä vedenjakelukatkoksen alkaessa, pysäytä pesukone ja sulje koneeseen yhteydessä oleva vesihana. Laita pyykinpesukone päälle vasta sen jälkeen, kun hanasta tuleva vesi on väritöntä ja kirkasta.
 • Mitä tehdä, jos hanasta ei tule kuumaa vettä?
  • Kuuman veden tulo voi joskus katketa yllättäen, mikä johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. Loimaan Vesi ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.
 • Viemäri ei vedä?
  • Asuessasi kerros- tai rivitalossa ota yhteys kiinteistön huoltomieheen.
  • Omakotitalossa asuessasi, kun viemäri ei vedä, on useimmiten kysymys putkiston tai tonttiviemärin tukkeutumisesta. Jos viemärit eivät vedä, tarkista ensin pihalla olevasta tarkistuskaivosta onko tuke kiinteistön vai kunnallisen viemärin puolella. Joskus viemärin toimimattomuus johtuu myös kadulla olevan runkoviemärin tukkeutumisesta. Jos ongelma näyttää olevan kunnallisen viemärin puolella, tulee viemärin toimimattomuudesta ilmoittaa Loimaan Veden vikailmoitukseen.
  • Huomioithan, että kiinteistö vastaa tonttiviemärin tukosten avaus- ja korjauskustannuksista kadulla olevaan runkoviemärin liitoskohtaan saakka. Loimaan Vesi vastaa avaus- ja korjauskustannuksista runkoviemäriensä osalta.
  • Ethän kaada viemäriin paistorasvoja tai muita sinne kuulumattomia aineita!