Rakentaminen ja suunnittelu

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja kiinteistön lisärakentamisesta tulee liittyjän tehdä kirjallinen hakemus Loimaan Vedelle.

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Kiinteistön omistaja vastaa tonttijohtojen kunnossapidosta- ja korjauskustannuksista.
Kiinteistöllä tulee olla talokohtainen sulkuventtiili talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. Sulkuventtiili on kiinteistön omistajan vastuulla. Käynti talosulkuventtiilille tulee olla esteetön. Viemärin tarkastuskaivon sijaintiin ja käytettävyyteen tulee myös kiinnittää huomiota. Kiinteistön kellaritilojen padotusventtiili tai pumppaamo on kiinteistön vastuulla.

Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon.

Ohjeet ja lomakkeet