Sprinklerit

Loimaan Vesi tarjoaa mahdollisuuden liittyä sprinklerijärjestelmillä verkostoon, jos se on mitoituksen puitteissa mahdollista. Vesihuoltolaitos ei ole velvollinen järjestämään kiinteistöjen sammutusvettä toiminta-alueellaan.