Liity vesi- ja viemäriverkostoihin

Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon

Rakentaminen lähtee liikkeelle tontin hankinnasta ja rakennusluvan hakemisesta. Kaupungin luovuttamille tonteille on usein rakennettu vesijohto ja jätevesiviemäri kadulla kulkevasta runkolinjasta tontin rajalle saakka. Näistä jo rakennetuista tonttijohdoista Loimaan Vesi laskuttaa liittyjää, koska liittymispiste on runkojohdossa. Asiakkaan kannalta on helppoa, kun liittymät ovat valmiina tontin rajalla, eikä hänen tarvitse esimerkiksi enää kaivaa katualuetta auki liitosten tekemistä varten.

Jos tarvitset liitoskohtalausuntoa, ota yhteyttä Loimaan Veteen loimaanvesi@loimaa.fi

Rakennuslupaan ja huleveteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Loimaan kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi

LVI-suunnittelijan valinta ja suunnitelman teko

Rakentaja hankkii LVI-suunnittelijan, jonka tekemät LVI-suunnitelmat ja KVV-laiteselvitys liitetään liittymishakemukseen ja rakennuslupa-asiakirjoihin. Rakentaja vastaa pätevän maanrakennusurakoitsijan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) vastaavan palkkaamisesta. Loimaan Vedelle on tärkeää, että suunnitelmat ovat toteutettavissa liitosten osalta eli mihin kohtaan ja miten suurilla putkilla liitytään sekä minne vesimittari sijoitetaan.

Liitostyöt ja vesimittarin asentaminen

Loimaan Vesi tekee tonttivesijohdon ja jätevesiviemärin liitostyöt valmiiksi kaivetussa kaivannossa. Rakentajan oma urakoitsija huolehtii kaivannosta ja muista kaivu- ja asennustöistä liitoskohdasta kiinteistölle.

Vesimittarin asennuksen voi tilata, kun rakentaja on palauttanut allekirjoitetun liittymissopimuksen ja maksanut liittymismaksun.

Mittarin asennuksen jälkeen kulutuspistettä laskutetaan taksan mukaisilla perus- ja kulutusmaksuilla.

Vesimittari

Vesimittari on Loimaan Veden omaisuutta.
Vesimittarin irrottaa, asentaa ja sinetöi Loimaan Veden asentaja.

Kiinteistön vesimittaria tulee tarkkailla säännöllisesti. Vesimittarin kuuluu pyöriä vain jos kiinteistössä käytetään vettä. Jos vesimittari pyörii silloin, kun vettä ei käytetä, voi kyseessä olla vesivuoto. Vuotavia kohteita saattaa olla esim. WC-istuin, vesihanat tai lämminvesivaraaja.
Esimerkki: Kun WC:n istuin vuotaa parsinneulan vahvuisesti, on vuotoveden määrä n. 300 m3/vuosi.
Mahdollisen vuodon paikallistamiseksi ole yhteydessä LVI-liikkeeseen. Mikäli epäilet, että vesimittari näyttää virheellistä lukemaa tai mittari on rikki, ole yhteydessä Loimaan Veden asiakaspalveluun.

Kiinteistön vesimittari ja putket tulee suojata pakkaselta. Jäätyneen ja haljenneen putken vauriot voivat aiheuttaa suuria kustannuksia. Jäätymisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. Vesivahinko ehkäistään eristämällä vesimittari ja putket sekä varmistamalla, että vesimittaritila on tarpeeksi lämmin. Jos vesimittari tai putki on jo jäässä tai rikkoutunut, sulje venttiilit mittarin molemmilta puolin ja ole yhteydessä LVI-ammattilaiseen. Kiinteistön sisäpuoliset putket sulattaa LVI-ammattilainen ja Loimaan Vesi vaihtaa jäätyneen vesimittarin uuteen.