Jäteveden johtaminen ja puhdistus

Jätevedenpuhdistamoilla käsitellyt jätevedet johdetaan biologis-kemiallisesti käsiteltyinä Loimijokeen Länsi-Suomen vesioikeuden antamassa päätöksessä mainittujen lupamääräysten mukaisesti. Jätevedenpuhdistamoiden kuormitus- ja käyttötarkkailu suoritetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Keskuspuhdistamon kuivattu liete kompostoidaan vesihuoltolaitoksen kompostointialueella, jossa lietteeseen sekoitetaan turvetta ja haketta. Kompostointi tapahtuu aumakompostointina. Lisätietoja lietteen ja kompostiseoksen saatavuudesta, laadusta ja kuljetuksesta saa jätevedenpuhdistamolta, puh. 050 472 5757.

Viemäriin vain jätevettä!

Kiinteistöjen viemärilaitteet on tarkoitettu vain tavanomaisia jätevesiä, kuten suihku-, tiski- ja pesuvesiä sekä wc:n jätevesiä varten. Viemäriin ei saa johtaa kiinteitä roskia ja erilaisia kemikaaleja. Roskat saattavat tukkia viemäreitä ja aiheuttaa ongelmia pumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla. Viemäriin joutuneet sopimattomat jätteet tai aineet voivat aiheuttaa jopa viemäritulvia niin kiinteistöllä kuin yleisessäkin verkossa. Viemäreiden toimintahäiriöt saattavat koskettaa useita talouksia ja siten aiheuttaa huomattavia kustannuksia.

Viemäriin sopimattomia esineitä ja aineita ovat mm. seuraavat: 

 • käsipyyhe-, kääre- tai sanomalehtipaperi
 • pumpulipuikot
 • vaipat, tamponit, terveyssiteet
 • kondomit
 • tekstiilit (esim. sukkahousut)
 • tupakantumpit, tulitikut
 • hiekka, multa
 • maatuva talousjäte (esim. ruuantähteet, kuoret)
 • paistorasva
 • bensiini, öljy, liuottimet, klooripitoiset pesuaineet
 • muut palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
 • ongelmajätteet