19.3.2024

Runkovesijohdon korjaus Kiikankuja, Alastaro

Loimaan Vesi suorittaa runkovesijohdon korjaustyötä

Kiikankujalla, Alastarolla tiistaina 26.3.2024 alkaen klo 8.00.

Vedenjakelussa saattaa esiintyä paineenvaihteluita kello 10.00-16.00 Tammiaisten, Hennijoen ja Kanteenmaan alueella.

Paineenvaihteluita saattaa esiintyä laajemmallakin alueella.

Korjaustyön seurauksena jaettavassa vedessä saattaa korjauksen jälkeen ilmetä em. alueella ja mahdollisesti kauempanakin rauta- ja mangaanisaostumia. Vesi on syytä juoksuttaa kirkkaaksi ennen käyttöä, koska mm. astiat ja pestävät vaatteet saattavat värjäytyä.

Vedenkäyttöä tulee välttää korjaustyön aikana, sillä kiinteistöjen vesijohtoverkosto tyhjenee käytön myötä. Verkoston täyttyessä korjaustyön päätyttyä putkien seinämistä irtoaa siihen kerääntynyttä saostumaa. Vettä on syytä varata päivän tarpeisiin ennakolta. Pesukoneita ei tule käyttää ko. alueella korjaustyön aikana eikä välittömästi sen päätyttyä.

Loimaan Vesi pahoittelee korjaustyön aiheuttamaa haittaa.